Movie Games Mobile S.A.

Movie Games Mobile S.A.

Kariera w
Movie Games Mobile

Movie Games Mobile S.A. jest spółką wchodzącą w skład notowanej na rynku New Connect Grupy Movie Games. Spółka została założona z myślą o tworzeniu gier mobilnych oraz portowaniu wybranych tytułów z katalogu wydawniczego Movie Games, Play Way jak i innych liderów rynku PC na platformy mobilne.

Otwarte Rekrutacje

New

Producent (Regular)

True Games Syndicate S.A.

Warszawa